SELKÄVAIVA?

Selkäkipu                                                         What Is Lower Back Pain?

Joka vuosi noin miljoonalla suomalaisella on selkävaivoja. Noin puolet liikuntaelin-sairauksista aiheutuu selkävaivoista. Joten selkäkivut ovat varsin yleisiä vaivoja. Poikkeuksena ovat ne harvat ihmiset, joilla selkä ei koskaan vaivaa. Kahdeksalla kymmenestä ihmisestä on selkäkipua joskus elämänsä aikana.
Noin neljäsosa selkäkivuista voi hävitä itsestäänkin vuoden kuluessa. Suurimmalla osalla selkävaivat häviävät alle kuukaudessa. Mutta noin yhdellä kymmenestä oireet ja kipu jatkuvat. Kun selkäkipu kestää alle kaksi viikkoa sitä kutsutaan akuutiksi selkävaivaksi. Jos selkäkipu jatkuu yhtämittaisesti yli 12 viikkoa kutsutaan sitä krooniseksi selkävaivaksi. Selkäkipuisen ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan liian pitkään oireiden helpottumista, koska vaiva kroonistuu ja vaatii parantuakseen pidemmän hoitojakson.
Selkäkivut koetaan usein yhdeksi viaksi tai sairaudeksi, ja sen hoitomahdollisuudet vaihtoehdoiltaan niukoiksi. Selkäsairaudet ja niihin liittyvät selän toimintahäiriöt ovat kuitenkin oireiltaan hyvin erilaisia, johtuvat eri syistä ja vaativat erityyppisiä hoitokeinoja. Uudet tutkimusmenetelmät, magneetti- ja tietokonekerroskuvaus ym. auttavat nykyään merkittävästi taudinmäärityksessä ja oikean hoidon valinnassa.

Akuutti noidannuoli (lumbago)

Kun selkä nitkahtaa äkillisesti jotain arkista askaretta tehdessä, voi kyseessä olla noidannuoli. Kipu on usein hyvinkin voimakas ja lihasjännitys jäykistää selän.  Syynä voi olla esimerkiksi nikaman lukkiutuminen tai lihaskramppi. Jos lepo ja kipulääkkeet eivät auta, on parasta mennä lääkäriin tai tulla selän manipulaatiohoitoon, mikä yleensä laukaisee lukkiutuman jonka jälkeen kipu alkaa hellittämään.

Välilevyrappeuma

Selkänikamien välilevyt ja nivelet rappeutuvat iän mukana. Useimmiten ne eivät kuitenkaan vaivaa eikä niihin liity kipua. Tapaturma voi aiheuttaa välilevyn sisäisen repeämän. Tässä tilanteessa selkä voi kipeytyä jopa siitä, että potilas on pitkään paikallaan. Särky saattaa herätellä öisin ja selkä voi kipeytyä kumara-asennossa ja varsinkin nostoissa.
Lääkärintarkastuksen, lääkkeiden, levon ja varovaisen liikunnan avulla pyritään estämään selän jäykistyminen ja heikkeneminen. Tämä vaiva on usein pitkäkestoinen. Tästä viasta huolimatta selän voi pitää hyvänä ja toimintakykyisenä liikkumalla säännöllisesti sekä käymällä selän tarkistuksessa ja hoidossa.

Välilevytyrä (iskias)

Rappeutunut välilevy voi pettää ja silloin sen sisältö voi pursuta ahtaaseen selkäydinkanavaan alkaen painamaan iskiashermoa. Tässä vaivassa ominaista on kivun säteily toiseen alaraajaan, jolloin raajassa voi ilmetä puutumista tai pistelyä. Kipu voi alussa olla sietämättömän voimakasta. Aluksi on parasta antaa lääkärin tutkia selkä, jonka jälkeen kipua hillitsevät lääkkeet ja lepo voivat lievittää hermopuristuksen aiheuttamaa kipua. Paikallinen kylmähoito, tukivyö ja asiantunteva manuaalinen hoito auttavat myös asiaa. Noin yhdeksän kymmenestä iskiaspotilaista paranee ja yksi kymmenestä joudutaan leikkaamaan. Leikkaus ei kuitenkaan poista sitä, ettei vaiva voisi uusiutua.

Selän hermokanavien ahtautuminen (spinaalistenoosi)

Tässäkin selkävaivassa oirekuvaan liittyy kivun säteileminen alaraajoihin. Hermokanavan ahtautumisen syynä ovat yleensä rappeumamuutokset, mutta ne voivat olla ahtaita myös synnynnäisesti. Iskiastyyppiset alaraajakivut ja puutumiset ovat tyypillisiä oireita. Ominaista on myös jalkojen väsyminen ja kävelyn vaikeutuminen. Syyn selvittäminen vaatii magneetti- tai tietokonekerroskuvauskuvauksia. Joistakin lääkkeistä voi olla hyötyä ja vaikeat tapaukset voidaan hoitaa leikkauksella.

Muita selkäsairauksia

Osteoporoosi, luuston haurastuminen, on lisääntyvä iäkkäiden ihmisten selkäkivun syy. Selkärankareuma on myös sangen yleinen selkäkivun syy. Selkäkivun aiheuttajia voivat olla myös erilaiset tulehdukset ja kasvaimet.

Lapsilla selkäkipu on suhteellisen harvinaista. Selän virheasennot voivat helposti jäädä huomaamatta vanhemmilta. Virheasennoista yleisin on skolioosi, jota esiintyy kouluikäisillä lapsilla ja varsinkin tytöillä. Skolioosi ei aina näy silmämääräisesti, joten niiden havaitsemiseksi on tärkeätä, että lapset käyvät koulussa järjestetyissä säännöllisissä terveystarkastuksissa. Lasten selkävaivat voivat johtua myös alaraajojen eripituisuudesta tai niiden virheasennoista.
Säännöllinen liikunta auttaa alaselän kiputilojen ehkäisyssä ja hoidossa.
Tervetuloa Selkäklinikan sivuille!

© 2024 SELKAKLINIKKA