MANUAALINEN HOITO - HIERONTA - OSTEOPATIA - KIROPRAKTIIKKA - NAPRAPATIA - MANIPULAATIO - VENYTYS - NISKAKÄSITTELY - SELKÄKÄSITTELY

Manipulaatiohoitoja on käytetty niska-, selkä- ja nivelvaivojen hoidossa vuosisatoja. Hieronta ja nivelten manipulaatiohoidot ovat olleet vuosisatoja lähinnä kansanparannukseen liittyviä menetelmiä, joihin liittyvät tiedot ja taidot ovat siirtyneet lähinnä mestari oppipoika-menetelmällä.

Yhdysvalloissa perustettiin tunnetut koulukunnat, Osteopatia 1874 (Andrew Taylor Still) ja Kiropraktiikka 1897 (Daniel David Palmer). Valmistuttuaan 1899 kiropraktikoksi Palmerin koulukunnasta (Oakley Smith) perusti sitten oman Naprapatian koulukunnan vuonna 1907.

Euroopassa varhaisimmat maininnat selän hoidosta nikamia käsittelemällä löytyy muinaisesta Kreikasta. Hippokrates (460-380ekr) oli perehtynyt hierontaan siinä määrin, että osasi nimetä sairauksia, joihin hieronnalla oli suotuisa vaikutus. Myös antiikin roomalaisten keskuudessa hierontaa käytettiin sairauksien hoidossa. Roomaan asettui asumaan kreikkalaissyntyinen lääkäri Galenus (131-200jkr), joka toimi Markus Aureliuksen lääkärinä. Galenius käytti hierontaa vammojen ja erillisten sairauksien hoidossa. Hän myös teki ensimmäisenä huomion, että valtimoissa onkin verta eikä ilmaa.

Hierontaan liittyvien otteiden opetus kuului 1900-luvun alkupuolella yleisesti osaksi lääkärien koulutusta. Mutta farmakologian kehittyessä koulutuksen painopiste siirtyi nopeasti tälle alueelle. Nykyään manipulaatiotekniikoiden opetus lääketieteen perusopetuksessa rajoittuu lähes yksinomaan sijoiltaan mennen nivelen tai murtuman paikalleen laittoon. Kirurgiassa käytetään narkoosimanipulaatiota jäykistyneen nivelen mobilisaationa. Lääkärit ovat perinteisesti suhtautuneet selkäpotilaiden manipulaatiohoitoon vieroksuvasti tai jopa torjuvasti.
Selkävaiva
Manipulaatiohoidon tavoitteena on lisätä nivelen liikkuvuutta ja sen avulla laukaista kiputiloja sekä parantaa potilaan toimintakykyä. Manipulaatiohoitoa voidaan toteuttaa hyvin monilla eri tekniikoilla. Manipulaatiohoidolla pyritään vaikuttamaan selän nikamien asentovirheisiin ja muiden nivelten toiminnallisiin häiriöihin nopealla, työntöliikkeen kaltaisella tekniikalla. Tavallisesti manipulaatiohoito kohdistetaan selän nikamiin, jolloin voidaan puhua myös nikamakäsittelystä.
Manipulaatio on toimenpide, jossa nivel viedään passiivisesti ääriasentoon ja siihen kohdistetaan suora tai vipuvarren välityksellä epäsuora voimaimpulssi, jolloin nivelen liikelaajuus ylittää hetkellisesti fysiologisen liikelaajuuden. Toimenpiteenä manipulaatio on siis nopea, usein vain muutaman sekunnin kestävä toimenpide. Sillä pyritään avaamaan joko lukkiutunut liikesegmentti tai nikamaparin välinen liitos. Nivelpintojen erkaneminen ja nivelestä vapautuva ilmatyhjiö aikaansaa napsahtavan äänen, jonka potilaskin voi tuntea tai kuulla. Nivelen ääni ei ole välttämätön manipulaation onnistumiselle, mutta sen esiintyminen vakuuttaa myös potilasta manipulaation tapahtumisesta. Onnistuneen manipulaation edellytyksenä on toimenpiteen kohdistaminen mahdollisimman tarkasti tällaiseen liikkumattomaan tai huonosti liikkuvaan liikesegmenttiin.
Mobilisaatio eroaa manipulaatiosta siten että nivel viedään toistuvasti ääriasentoon ilman fysiologista liikelaajuutta ylittävää voimaimpulssia. Hieronta on pehmytkudosten, lihasten ja nivelsiteiden hoitoa.
Selkäkäsittely      What is lower back pain?
Selkäklinikalle hakeutuvat potilaat kärsivät usein selkään liittyvistä oireista. Kivut ja säryt ovat joko paikallisia niskan tai selän alueella tai heijasteisia kipuja päässä, käsissä tai jaloissa. Monet potilaat huolehtivat hyvinvoinnistaan tarkistuttamalla selkänsä säännöllisin väliajoin. Asiantuntijan tekemä selän tarkistus tulisi kuulua myös lasten terveydenhoitoon.